top of page

Operaatio Täktominlahti

Hangon kaupungin ympäristöpalkinto 2016

Länsi-Uudenmaan Ympäristöpalkinto 2012

DJI_0018.JPG
hankodiplomi.jpg

Täktominlahti on kuin Itämeri pienoiskoossa; matala allas, jossa vesi vaihtuu huonosti ja jota ihminen on kuormittanut kohtuuttomasti. Entisestä kalojen kutupurosta on aikojen saatossa tullut viemäri, johon  on liitetty mm. ojitettu suoalue, maanviljelykset, golfkenttä. Laajalta valuma-alueelta tulevat päästöt ovat rehevöittäneet upeaa lahtea niin, että se on vaarassa kasvaa osin umpeen. Puro kuljettaa ravinteiden lisäksi turvetta ja muuta kiintoainesta, jotka liettävät hiekkapohjaa.

IMG_20180907_151325.jpg
Täktom_uusi_kosteikko_2016.JPG
TL_sateen_jälkeen.jpg
LU_ympäristopalkinto.jpg

Kosteikko 2 rakennettiin v.2016.

Vesikasvuston niittoa Täktominlahdella.

Vuonna 2010, Ari Heinilän vetämänä, alueen asukkaat yhdessä asiantuntijoiden kera perustivat Operaatio Täktominlahden ja myöhemmin hoitoyhdistyksen pelastaakseen suojellun lahden, joka on merkittävä kalojen poikastuotannon kannalta ja yksi rannikon upeimmista lintulahdista.

Hoitoyhdistys on rakentanut yksityisten ja yritysten tukemana kaksi kosteikkoaluetta puron yläjuoksulle parantamaan valumavesien laatua. Hoitoyhdistys on myös kunnostanut lahtea kolmen vuoden ajan niittämällä siitä vesikasvillisuutta noin viiden hehtaarin alalta ja kompostoimalla jätteen pelloille. Näin pyritään köyhdyttämään lahden ravinteikasta pohjaa. Hoitoyhdistyksen toimintaan on myös ympäristökasvatus ja yhteistyö Hangon koulujen kanssa.

Nyt Metsähallitus jatkaa EU-Life hankkeen tukemana lahden kunnostusta. Minun mereni ry:n  tavoitteena on ennallistaa ojitettu suoalue puron yläjuoksulla, sillä se on osoittautunut pahimmaksi päästölähteeksi. Työ ei ole valmis, ennen kuin päästölähteet on saatu hoidettua.

Suon ennallistaminen

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB(2) (1).png
hotspot täktom.png
  • Länsi-Uudenmaan rannikkovesikartoituksissa Hankoniemen ”hotspottina” hehkuva, rehevöitynyt Täktominlahti on pelastettava. Merkittävin päästölähde on ojitettu suoalue. Se on osin ennallistettava ja palautettava suodattajaksi ja vesivarastoksi tasaamaan tulvia. Kaiken onnistuessa myös kala saattaa palata Täktominpuroon taas kutemaan. kts. Suosalo suoasialla!

  • Olemme nyt ennallistamassa ojitettua suota yhdessä ELY-keskuksen ja Ympäristöministeriön kanssa. Hankkeemme tulee olemaan esimerkki ennallistamisesta, jossa maanomistajina ovat kaupunki, yhdistys sekä yksityiset. Katso uutiset hankkeen tilanteesta klikkaamalla pääsee ajankohtaisiin päivityksiin.

  • Golf-kenttä laskee myös edelleen päästönsä Täktominpuroon ja sitä kautta mereen. Kesäisin kuivuudesta kärsivä kenttä on saatava veden osalta suljetuksi kierroksi, jolloin kasteluvettä varastoidaan omiin altaisiin eikä puroon päästetä myrkkyjä tai lannoitteita.

bottom of page