top of page

Operaatio Täktominlahti

Hangon kaupungin ympäristöpalkinto 2016

Länsi-Uudenmaan Ympäristöpalkinto 2012

DJI_0018.JPG
hankodiplomi.jpg

Täktominlahti on kuin Itämeri pienoiskoossa; matala allas, jossa vesi vaihtuu huonosti ja jota ihminen on kuormittanut kohtuuttomasti. Entisestä kalojen kutupurosta on aikojen saatossa tullut viemäri, johon  on liitetty mm. ojitettu suoalue, maanviljelykset, golfkenttä. Laajalta valuma-alueelta tulevat päästöt ovat rehevöittäneet upeaa lahtea niin, että se on vaarassa kasvaa osin umpeen. Puro kuljettaa ravinteiden lisäksi turvetta ja muuta kiintoainesta, jotka liettävät hiekkapohjaa.

IMG_20180907_151325.jpg
Täktom_uusi_kosteikko_2016.JPG
TL_sateen_jälkeen.jpg
LU_ympäristopalkinto.jpg

Kosteikko 2 rakennettiin v.2016.

Sateen jälkeen suovesi värjää lahden.

Vesikasvuston niittoa Täktominlahdella.

Vuonna 2010, Ari Heinilän vetämänä, alueen asukkaat yhdessä asiantuntijoiden kera perustivat Operaatio Täktominlahden ja myöhemmin hoitoyhdistyksen pelastaakseen suojellun lahden, joka on merkittävä kalojen poikastuotannon kannalta ja yksi rannikon upeimmista lintulahdista.

Hoitoyhdistys on rakentanut yksityisten ja yritysten tukemana kaksi kosteikkoaluetta puron yläjuoksulle parantamaan valumavesien laatua. Hoitoyhdistys on myös kunnostanut lahtea kolmen vuoden ajan niittämällä siitä vesikasvillisuutta noin viiden hehtaarin alalta ja kompostoimalla jätteen pelloille. Näin pyritään köyhdyttämään lahden ravinteikasta pohjaa. Hoitoyhdistyksen toimintaan on myös ympäristökasvatus ja yhteistyö Hangon koulujen kanssa.

Nyt Metsähallitus jatkaa EU-Life hankkeen tukemana lahden kunnostusta. Meidän tavoitteenamme on ennallistaa ojitettua suoaluetta puron yläjuoksulla, sillä se on osoittautunut pahimmaksi päästölähteeksi. Työ ei ole valmis, ennen kuin päästölähteet on saatu hoidettua.

bottom of page