top of page
VEDENALAINEN MIELENOSOITUS_teksti_5.png

2.9.2023 VEDENALAINEN MIELENOSOITUS:
sukellusseurat vaativat metsätalouden valumia kuriin, ojitetut suot ennallistettava

Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun mieltä osoitetaan Itämeren alueella veden alla. Lauantaina 2. syyskuuta sukellusseurat pitkin rannikkoa ovat aluksineen valmiudessa laskemaan merenpohjaan käytöstä poistetun ja puhdistetun, posliinisen WC-pytyn. Pyttyihin on asennettu laskeuman keruuastia, joka nostetaan ylös tutkittavaksi vuoden kuluttua. 

 

Paikalliset sukellusseurat upottavat WC-pytyt eri puolille rannikkoa valumavesien kannalta ongelmaisiin kuormituspisteisiin, "hotspotteihin". Sukeltajat ovat vesillä liikkujista ensimmäisiä, jotka näkevät pilaantuneiden ja rehevöityneiden rannikkovesien ja pohjan tilan. Näkyvyys on hotspoteissa olematon veden alla. Vesikasvit ja levät rehottavat. 

 

Valumavedet lipuvat rannikoille laajalta alueelta, pienistä ja isommista, ihmisen kaivamista ojista. Ojat on johdettu jokiin, joista pilaantunut vesi jatkaa vaellustaan ja päätyy lopulta Itämereen.  Eloperäisinä aineina ne myös kuluttavat palaessaan happea ja tuottavat siten ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja.

 

Minun mereni ry:n yhteistyökumppanina Vedenalaisessa mielenosoituksessa on Baltic Action Sea Group (BSAG). Se tekee käytännön työtä Itämeren pelastamiseksi, luontokadon torjumiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

– Vasta viime vuosina, pitkäaikaisen seurannan ja tutkimuksen avulla, on selvinnyt, miten vahingolliset ja kauaskantoiset vaikutukset metsätalouden ojituksilla on vesistöjen typpipitoisuuteen, sameuteen ja liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuuteen. Rehevöityminen on merkittävä uhka Itämeren vedenalaiselle lajikirjolle. Esimerkiksi monimuotoisuutta ylläpitävät avainlajit rakkohauru ja meriajokas kärsivät samentuneista vesistä. Hyvinvoiva vedenalainen luonto on Itämeren elinehto, BSAG:n meriluonnon monimuotoisuuden projektipäällikkö Anna Klemelä kertoo.

MIELTÄÄN OSOITTAVAT SUKELLUSSEURAT:

ESPOO, PSK Kupla ry

HELSINKI, Sukellusseura Nousu ry

KOTKA, Kotka divers ry

PORVOO, Porvoon Murena ry

RAASEPORI, Sukellusseura Piraya ry

HANKO, Hanko Diving ry

SAARISTOMERI, Saaristomeren sukeltajat ry
RAUMA, Rauman Laitesukeltajat ry

PORI, Porin urheilusukeltajat ry

VAASA / MERENKURKKU, Urheilusukelluskerho Delfin ry

VAM projektissa tapahtuu paljon, lue tästä mitä ajankohtaista media kirjoittaa!
bottom of page