top of page

Tekoja ja toimintaa

Olemme mukana käynnistämässä mereen liittyviä ympäristöhankkeita, kuten Hankoniemellä, Täktomin ojitetun suoalueen ennallistaminen. Se on jatkoa palkitun Täktominlahden hoitoyhdistyksen toiminnalle. Pyrimme innostamaan paikalliset ihmiset, koulut, yhteisöt ja yritykset toimimaan paremman ympäristön puolesta. Me täydennämme sitä hienoa työtä, jota useat muut meriympäristöjärjestöt ovat tehneet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Vedenalainen mielenosoitus 2.9.2023

Minun mereni ry, BSAG sekä kymmenen sukellusseuraa pitkin rannikkoa järjestävät Itämeren, todennäköisesti ensimmäisen vedenalaisen mielenosoituksen 2.9. klo 12. Sukeltajat ovat ryhmä, joka havaitsee parhaimmin meren tilan muutokset. Näkyvyydet menevät olemattomiin, kun valumavedet samentavat maisemia. Meren pohja liettyy ja vesikasvusto kärsii. Meri rehevöityy vauhdilla. 

Vaadimme nopeita toimia tilanteen parantamiseksi: 

  • Ojitetut, tuottamattomat suot on pikaisesti ennallistettava! Mereen ja sisävesiin on valunut miljoonia tonneja humusta ja turvetta sekä ravinteita. Katso video: https://youtu.be/s8jS05YwLfc

  • Metsätaloudessa on siirryttävä entistä enemmän jatkuvan kasvun menetelmään.  Katso video: https://youtu.be/IW5MofhTHbE

  • Meidän on kehitettävä jatkuvapeitteistä metsänhoitotapaa ja nähtävä kokonaisvaltaisesti vedenkierto metsässä ja sen ympärillä. Kaikki ojitukset on  tehtävä luvanvaraisiksi!

  • Koko rannikolle on saatava kattava ja yksityiskohtainen rannikkovesikartoitus, joka paljastaa päästölähteet, joihin on puututtava. Pienikin oja voi olla iso paha. Katso video: https://youtu.be/99-HXn_IWnY

 

 

 

 

 

Tulossa

Haluamme tarjota merentutkimuselämyksiä nuorille ja kaikille halukkaille. Varustamme ITE-merentutkimuslauksen, jonka kipparilla on hyvä luonto- ja paikallistuntemus. Retkiemme vetäjänä toimii oikea meribiologi. Varustamme aluksen sopivalla merentutkimusvälineistöllä. Sen lisäksi halukkaat voivat tutkia vedenalaista maailmaa snorkkeloiden, vedenalaisen droonin avulla tai vesiperiskoopilla. Meren tutkiminen on elämys! Tämä ympäristökasvatushanke on rahoitusvaiheessa. Jos haluat tukea hanketta, ota yhteyttä meihin!

Merentutkimusalus_ja_toiminta_2.jpg
bottom of page